Интернет-аптека

+38(0482) 37-66-41

+38(094) 927-63-69

Товаров : 0 шт

На сумму : 0 грн

Окситан (окситан) р-р д/ин.50мг фл 50мл №1

Окситан (окситан) р-р д/ин.50мг фл 50мл №1
Код товара 7784
Лек. группа: Лекарственные средства
Цена: Н.д.
Уточнить цену
Инструкция и описание Окситан (окситан) р-р д/ин.50мг фл 50мл №1:
ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосуванняпрепарату ОКСИТАН (OXITAN) Загальна характеристика: міжнародна та хімічна назви: оксаліплатин; транс-І-діаміноциклогексанооксаліплатина або цис-[оксалато(транс-/-1,2- діаміноциклогексано)-платина(ІІ)]; основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний стерильний розчин; склад: 1 мл розчину містить 2 мг оксаліплатину; допоміжні речовини: кислота хлористоводнева, вода для ін´єкцій. Форма випуску. Розчин для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Сполуки платини. Код АТС L01X A03. Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Оксаліплатин належить до нового класу похіднихплатини, в якому атом платини утворює комплекс з оксалатом ідіаміноциклогексаном (ДАЦГ). Точний механізм дії оксаліплатину невідомий.Вважається, що механізм дії оксаліплатину подібний до дії цисплатину.Оксаліплатин утворює реактивні комплекси платини, що утворюють міжтяжеві тавнутрішньотяжеві зшивки в молекулі ДНК і, таким чином, пригнічують синтез ДНК.До оксаліплатину не має перехресної резистентності щодо цисплатину абокарбоплатину, можливо, завдяки групі ДАЦГ. Оксаліплатин має властивості агента,що підвищує чутливість до променевого впливу. Фармакокінетика. Після внутрішньовенного введення оксаліплатинголовним чином акумулюється в еритроцитах і не переходить до плазми. 85-88%платини зв’язуються з білками плазми у перші 5 годин після введення.Оксаліплатин зазнає швидкої неферментної біотрансформації з утвореннямреактивних комплексів платини. Активні метаболіти оксаліплатину належать догрупи ДАЦГ- комплексів платини. Оксаліплатин виводиться з організму головним чином шляхом нирковоїекскреції. Приблизно 50% введеної дози екскретується із сечею протягом перших 3днів. Екскреція з калом становить приблизно 0,5% на добу і досягає 5% відзагальної дози на 11-у добу. Період напіввиведення ультрафільтрованої платини(оксаліплатин і вільні метаболіти оксаліплатину) становить 273±19 годин.Виведення платини з еритроцитів триває близько 48 днів. Показання для застосування. Лікування метастазуючого колоректальногораку в комбінації з 5-фторурацилом і фоліновою кислотою. Спосіб застосування та дози. Препарат призначають тільки дорослим.Рекомендована доза Окситану становить 85 мг/м2 внутрішньовенноповторно кожні два тижні. Розчин оксаліплатину для ін’єкцій застосовується внутрішньовенно післярозведення препарату в 250 - 500 мл 5% розчину глюкози. Концентрація препаратуу розчині повинна бути не вище 0,2 мг/мл. Тривалість інфузії - 2 – 6 годин.Після розведення препарат може зберігатися 6 годин при кімнатній температурі(20-25 ºС) або до 24 годин- при зберіганні у холодильнику при температурі2-8 ºС. Модифікація дози Периферична нейропатія є проявом дозолімітуючої токсичності, через це,залежно від тривалості та тяжкості неврологічних симптомів (парестезія,дизестезія), необхідно коректувати дозу оксаліплатину таким чином: якщо симптоми продовжуються більше семи днів і супроводжуються болем,наступна доза Окситану повинна бути знижена на 25%; якщо парестезія зберігається до наступного циклу, наступна доза Окситануповинна бути знижена на 25%; якщо парестезія з функціональними порушеннями (ускладнення виконанняточних рухів) зберігається до наступного циклу, Окситан необхідно відмінити; якщо ці симптоми зникають після відміни Окситану, можна розглянути питанняпро поновлення лікування. Якщо Окситан застосовується у комбінації з5-фторурацилом, рекомендується корекція дози 5-фторурацилу у зв’язку зтоксичністю, що притаманна 5-фторурацилу. Додатково доза Окситану повинна бутизнижена на 25% у випадку розвитку проносу, нейтропенії або тромбоцитопенії 3-4ступеня тяжкості. Застережнізаходи під час введення Окситану Не застосовувати голки або системи для інфузій, що містять алюміній,для введення препарату. Не застосовувати препарат у нерозбавленому вигляді. Не змішувати з іншими розчинами, що містять хлориди. Не змішувати і не застосовувати одночасно з іншими препаратами в однійі тій самій інфузійній системі (особливо з 5-фторурацилом, лужними розчинами,трометамолом і засобами, що містять фолінову кислоту та трометамол як допоміжнуречовину). Окситан можна застосовувати одночасно з фоліновою кислотою задопомогою Y-подібної системи для інфузії, з розгалуженням безпосередньо передмісцем введення. Препарати не можна змішувати в одному флаконі. Фолінову кислотуслід розбавляти ізотонічними розчинами для вливань, такими як 5% розчинглюкози. Не розбавляти фолінову кислоту фізіологічним або лужним розчином. При застосуванні Окситану в комбінації з 5-фторурацилом інфузіяОкситану повинна передувати введенню 5-фторурацилу. Після введення Окситану систему потрібно промити. Пацієнти групи ризику Хворі з порушеною функцією нирок. У пацієнтів з помірною нирковою недостатністю лікування можна починатиіз звичайної рекомендованої дози. Немає потреби коректувати дозу хворим зіслабким порушенням функції нирок. Хворі з порушеною функцією печінки. Не спостерігалося підвищення гострої токсичності оксаліплатину в осіб заномальними результатами вихідних аналізів функції печінки. Люди похилого віку. Не спостерігалося збільшення токсичності оксаліплатину при застосуваннійого як засобу монотерапії або в комбінації з 5-фторурацилом у хворих старше 65років. Отже, не потрібно спеціальної корекції дозування для хворих похилоговіку. Побічна дія. Нервова система. Сенсорна нейропатія є проявом дозолімітуючоїтоксичності при введенні оксаліплатину (характеризуються дизестезією і/абопарестезією кінцівок із судомами або без них, які часто погіршуються підвпливом холоду). Ці симптоми спостерігаються у 85-95% пацієнтів. Тривалість цихсимптомів, які звичайно регресують або зникають між курсами лікування, зростаєзі збільшенням кількості курсів. Часто спостерігались інші неврологічнісимптоми: дизартрія, втрата глибоких сухожильних рефлексів і симптом Лермітта. Поява болю і/або функціональних порушень (ускладнення виконання точнихрухів) є показанням до коректування дози або навіть до відміни препарату,залежно від тривалості симптомів. Звичайно неврологічні симптоми зникають післяприпинення лікування. Ризик виникнення функціональних порушень для кумулятивної дози близько800 мг/м2 (тобто 10 курсів) становить 15% або менше. Під час лікування оксаліплатином спостерігались гострі нейросенсорнісимптоми (минуща парестезія, дизестезія, гіпостезія), які звичайно виникалипротягом декількох годин після введення препарату та часто розвивалися підвпливом холоду. Звичайно неврологічні симптоми зникають після припиненнялікування. Синдром гортанно-глоткової дизестезії спостерігався в 1-2% пацієнтів тахарактеризувався суб’єктивним відчуттям дисфагії та диспноє без об’єктивнихявищ респіраторного дистресу (ціаноз і гіпоксія), або спазмом гортані, абобронхоспазмом (без стридору, або свистячого дихання). Хоча у таких випадкахзастосовували антигістамінні препарати та бронходилятатори, ці симптомизвичайно швидко минали без лікування. Подовження часу інфузії в наступнихциклах зменшує частоту цих виявлень. Система кровотворення. При застосуванні Окситану у вигляді монотерапії(130 мг/м2 кожні 3 тижні) спостерігалися анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія;випадки гематологічної токсичності 3-го або 4-го ступеня тяжкостіспостерігалися рідко. Система травлення. При застосуванні оксаліплатину у вигляді монотерапії(130 мг/м2 кожні 3 тижні) спостерігалися анорексія, нудота,блювання, пронос, абдомінальний біль, у більшості випадків - нетяжкі. Дляпрофілактики цих симптомів можуть застосовуватись антиеметичні засоби. 1-2-йступінь підвищення рівня ферментів печінки часто зустрічається при лікуванніОкситаном. Алергічні реакції. Алергічні реакції (бронхоспазм, ангіоневротичнийнабряк, гіпотензія та анафілактичний шок) рідко спостерігалися при монотерапіїоксаліплатином і часто – при застосуванні його в комбінації “5-фторурацил +/-фолінова кислота”. Інші ефекти. Ототоксичність спостерігалася менше ніж у 1% хворих, якіотримували оксаліплатин. У 3% хворих, які отримували оксаліплатин, відмічалися порушення функціїнирок, в 1% хворих спостерігалися порушення функції нирок 3-го і 4-го ступенятяжкості. Часто спостерігалися випадки підвищення температури: як ізольованепідвищення температури алергічного генезу, так і температури інфекційногопоходження (з нейтропенією або без). У поодиноких випадках спостерігалися імуноалергічна тромбоцитопенія ігемолітична анемія, інтерстиціальна пневмонія та легеневий фіброз, шлуночковааритмія. Помірна алопеція спостерігалась у 2% хворих, які лікувалися тількиоксаліплатином. При одночасномузастосуванні оксаліплатину з 5-фторурацилом і фоліновою кислотою частота анемії,нейтропенії та тромбоцитопенії та частота і тяжкість проносу та мукозитузбільшуються в порівнянні із частотою цих явищ, які спостерігаються призастосуванні однієї комбінації “5-фторурацил/фолінова кислота”. Протипоказання. Окситан протипоказаний хворим з відомою підвищеноючутливістю до оксаліплатину в анамнезі; пацієнтам із симптомами тяжкоїпериферичної сенсорної нейропатії з функціональними порушеннями до початкулікування; при тяжкій нирковій недостатності (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв);при тяжкій мієлосупресії (кількість нейтрофілів менше 2´109/лі/або тромбоцитів менше 100´109/л); вагітним і жінкам, якігодують груддю, дітям. Передозування. Антидоти для застосування у разі передозуванняпрепарату Окситан невідомі. Основними очікуваними ускладненнями передозування єсенсорна нейропатія, що характеризуються дизестезією і/або парестезією кінцівокіз судомами або без них, поява болю і/або функціональних порушень (ускладненнявиконання точних рухів), а також пригнічення функції кісткового мозку (анемія,нейтропенія, тромбоцитопенія). При виникненні ускладнень показано проведенняадекватної симптоматичної терапії з огляду на можливі токсичні виявлення тагематологічний контроль. Особливості застосування. Вагітність і лактація. При застосуванні препарату під час вагітності або у випадку настаннявагітності необхідно попередити хвору про потенційний ризик для плода. Препаратпротипоказаний при вагітності. Жінкам дітородного віку в період лікування необхідно рекомендуватиуникати настання вагітності. Невідомо, чи виділяється препарат у грудне молоко.З метою запобігання шкідливого впливу на дитину під час лікування препаратомтреба припинити годування груддю. Запобіжні заходи під час роботи з препаратом. Окситан повинен застосовуватися під керівництвом лікаря, який маєдосвід використання протипухлинних хіміотерапевтичних препаратів. При готуванні та введенні розчинів препарату, як і при роботі з іншимипротипухлинними засобами, необхідно дотримуватись обережності і користуватисяспеціальним одягом та рукавичками. У разі потрапляння розчину препарату нашкіру або слизові оболонки слід негайно ретельно змити розчин із шкіри водою змилом, а слизисті промити водою. Алюміній спричиняє розпад сполук платини і втрату активності препаратівплатини, через що необхідно уникати контакту оксаліплатину з голками та іншимичастинами інфузійних систем, які містять алюміній, під час введення таприготування розчину. Не застосовувати препарат у нерозбавленому вигляді. Не змішувати і не застосовувати одночасно з іншими препаратами водній і тій самій інфузійній системі (особливо з 5-фторурацилом, лужнимирозчинами, трометамолом і засобами, що містять фолінову кислоту та трометамоляк допоміжну речовину). Окситан можна застосовувати одночасно з фоліновою кислотоюза допомогою Y-подібної системи для інфузії, з розгалуженням безпосередньоперед місцем введення. Препарати не можна змішувати в одному флаконі. Фоліновукислоту слід розбавляти ізотонічними розчинами для вливань, такими як 5% розчинглюкози. Не розбавляти фолінову кислоту фізіологічним або лужним розчином. Оксаліплатин несумісний з лужними розчинами та препаратами, длярозведення препарату не застосовують розчини, що містять хлорид натрію. Хворих з алергічними реакціями на інші сполуки платини в анамнезіпотрібно контролювати на наявність алергічних симптомів. У дослідженнях in vitro на тест-системах хромосомних мутацій у ссавцівспостерігалася мутагенна дія оксаліплатину. Незважаючи на те, що дослідження зканцерогенезу не проводилися, оксаліплатин вважається канцерогеном. Оксаліплатин виявляє ембріотоксичність і фетотоксичність у щурів.Оксаліплатин може спричинити летальну і/або тератогенну дію на людський плід,тому застосування Окситану під час вагітності не рекомендується. Невідомо, чи виділяється препарат у грудне молоко. З метою запобіганняшкідливого впливу на дитину під час лікування препаратом треба припинитигодування груддю. При застосуванні Окситану в комбінації з 5-фторурацилом інфузіяОкситану повинна передувати введенню 5-фторурацилу. Перед застосуванням проводять візуальний контроль готового розчину:можна застосовувати тільки прозорий розчин, без часток та осаду. Знешкоджують препарат або його залишки у відповідності з діючимивимогами стосовно небезпечних відходів. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Оксаліплатин стимулює розвитокхолінергічного синдрому, пов’язаного із застосуванням іринотекану, черезпосилення пригнічення ацетилхолінестерази. Оксаліплатин не впливає на фармакокінетику фторурацилу та топотекану.Доклінічні дослідження вказують на синергічну дію з фторурацилом і SN-38,активним метаболітом іринотекану. Умови та термін зберігання. ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. Зберігати при температурі не вище 25°С у захищеному від світла місці,уникати заморожування. Термін придатності - 2 роки.