Интернет-аптека

+38(0482) 37-66-41

+38(094) 927-63-69

Товаров : 0 шт

На сумму : 0 грн

Оксол (oxоl) р-р д/ин. 100мг.фл 50мл

Оксол (oxоl) р-р д/ин. 100мг.фл 50мл
Код товара 7785
Лек. группа: Лекарственные средства
Цена: Н.д.
Уточнить цену
Инструкция и описание Оксол (oxоl) р-р д/ин. 100мг.фл 50мл:
ІНСТРУКЦІЯ длямедичного застосування препарату ОКСОЛ (OXОL) Загальна характеристика: міжнародна та хімічна назви: оксаліплатин;цис-[(1R,2R)-1,2-циклогександіамін-N,N’] [оксалато(2-)-O,O’] платин; основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин; склад: 1 мл розчину містить оксаліплатину 2 мг; допоміжні речовини: вода для ін’єкцій. Форма випуску. Розчин для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Сполукиплатини. Код ATC L01X А03. Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Протипухлинний препарат, похідне платини, умолекулярній структурі якого атом платини утворює комплекс з оксалатом та1,2-діаміноциклогексаном. Активна речовина є енантіомером. Оксаліплатин виявляєширокий спектр цитотоксичної дії іn vіtro і протипухлинну дію іn vіvo у різнихмоделях пухлин. Також виявляє активність іn vіtro і іn vіvo на різних моделях,стійких до цисплатину. Механізм дії зумовлений взаємодією оксаліплатину з ДНК шляхом утворенняміж- і внутрішньоспіральних містків і пригніченням синтезу ДНК. Фармакокінетика. Розподіл і метаболізм. Іn vіvo оксаліплатин активно біотрансформуєтся і невиявляється в ультрафільтраті плазми вже до кінця 2-годинного введення в дозі130 мг/м², при цьому 15% уведеної дози знаходиться в крові, а інші 85%швидко розподіляються у тканинах (або виводяться з сечею). Платина зв’язуєтьсяз альбуміном плазми. Виведення. Виводиться з сечею протягом перших 48 год. До п’ятого дня приблизно 54% усієї дози виявляється в сечі і менше 3% –у калі. Фармакокінетика в особливих клінічних випадках. Значне зниження кліренсу з 17,55 ±2,18 л/год до 9,95 ±1,91 л/годспостерігалося при нирковій недостатності разом зі статистично значимимзменшенням об’єм розподілу з 330 ±40,9 до 241 ±36,1 л. Вплив тяжкої нирковоїнедостатності на кліренс платини не вивчено. Показання для застосування. Метастазуючий колоректальний рак (якмонотерапія); метастазуючий колоректальный рак у складі комбінованої терапії упоєднанні з фторопіримідинами. Спосіб застосування та дози. Оксол призначають тільки дорослим у виглядівнутрішньовенної інфузії протягом 2 – 6 год. Рекомендована доза становить 130 мг/м² 1 раз на 3 тижні або 85мг/м² 1 раз на 2 тижні. При застосуванні в комбінації з фторпіримідинами Оксол варто вводитираніше, ніж фторопіримідини. Дозу препарату коригують залежно від переносимості. При застосуванніОксолу не потрібне проведення гіпергідратації. У пацієнтів з нирковою недостатністю (КК 12-57 мл/хв) можливе застосуванняОксола в рекомендованій дозі 130 мг/м² 1 раз на 3 тижні без погіршенняфункції нирок або збільшення токсичності. Правила приготування і введення розчину. Для розчинення препарату застосовуються такі розчинники: вода дляін’єкцій або 5% розчин глюкози. Оксол 100 мг: 20 мл або 40 мл розчинника додають у флакон для одержаннярозчину оксаліплатину концентрацією 2,5 мг/мл або 5,0 мг/мл. Оксол 50 мг: 10 мг або 20 мг розчинника додають у флакон для одержаннярозчину оксаліплатину концентрацією 2,5 мг/мл або 5,0 мг/мл. Для приготування інфузійного розчину отриманий розчин розводять 5%розчином глюкози до об’єму 250 – 500 мл. Під час приготування і введення розчину не можна застосовуватиматеріали, що містять алюміній. Розчин не можна застосовувати нерозведеним. Розчин не можна змішувати з сольовими (лужними) розчинами аборозчинами, що містять хлориди. Розчин не можна змішувати і призначати одночасно з іншими препаратами водній і тій же інфузійній системі (особливо з 5-фторурацилом і фолієвоюкислотою). Після введення Оксолу систему треба промити. Розчин з ознаками випадання осаду не має застосовуватися і повинен бутизнищений. Побічна дія. З боку системи кровотворення: при застосуванні у виглядімонотерапії можливі анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія. Призастосуванні Оксолу в комбінації з 5-фторурацилом підвищується ризик розвиткунейтропенії і тромбоцитопенії. З боку травної системи: при застосуванні у вигляді монотерапії можливінудота, блювання, діарея. При застосуванні Оксолу в комбінації з 5-фторурациломчастота цих побічних ефектів значно зростає. З боку ЦНС і периферичної нервової системи: порушення зору, часто –периферичні нейропатії, що характеризуються парестезією кінцівок; можутьсупроводжуватися судомами, дизестезією періоральної ділянки або верхніхвідділів дихальних шляхів (що може симулювати клінічну картину оборотноголарингоспазму) і ШКТ. Поява таких симптомів часто зумовлена впливом холоду.Парестезія, в основному, регресує між курсами лікування, однак, може прийматипостійний характер і спричинити функціональні порушення звичайно післяперевищення загальної дози 800 мг/м² (6 курсів). Інші: в окремих випадках – шкірні висипання, гіпертермія,пневмосклероз, порушення статевої функції, анафіксатоїдні реакції. Протипоказання. Мієлосупресія до початку першого курсу терапії прирівні нейтрофілів менше 2 х 109/л та/або тромбоцитів менше 100 х 109/л; периферична сенситивна нейропатія до початку першого курсу терапії; тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв); вагітність; годування груддю; підвищена чутливість до препаратів, що містять платину; дитячий вік. Передозування. Симптоми: у випадку передозування можливі посиленняописаних побічних ефектів. Лікування: проводять симптоматичну терапію. Антидот невідомий. Особливості застосування. Оксаліплатин повинен застосовуватися тільки вспеціалізованих відділеннях онкології і під спостереженням кваліфікованогоклінічного онколога. У випадку розвитку анафілактичних реакцій інфузію препарату требанегайно перервати і призначити відповідне симптоматичне лікування. Повторнезастосування Оксолу протипоказане. Оксол практично не виявляє шкірно-наривну дію. Однак у випадку появиданих симптомів інфузію треба негайно припинити і почати місцеве симптоматичнелікування. Варто враховувати, що перед початком кожного введення й у ходілікування варто проводити неврологічне обстеження. Хворим, у яких у ходіінфузії або протягом декількох годин після 2-годинного вливання розвиваєтьсягостра гортанно-глоткова парестезія, наступне введення препарату слід проводитипротягом 6 год. У випадку необхідності показана корекція режиму дозування. Якщосимптоми продовжуються більше 7 днів і зберігається болісність, наступна доза Оксолуповинна бути знижена на 25%. Якщо парестезія зберігається до наступного курсулікування, наступна доза Оксолу повинна бути знижена на 35%. При боліснійпарестезії, що зберігається, або функціональних порушеннях Оксол вартовідмінити до наступного курсу. Якщо дані симптоми зменшуються після відмінипрепарату, можна розглядати питання про поновлення лікування. У випадку розвитку нудоти і блювання рекомендується застосуванняантиеметиків з профілактичною та/або лікувальною метою . У випадку розвитку гематологічних порушень (лейкоцити менше 2000/мм³ або тромбоцити менше 50 000/мм³) наступний курс лікуванняпризначають тільки після відновлення гематологічної картини крові. Варто коректувати дози препарату при комбінації оксаліплатину з5-фторурацилом (з фолієвою кислотою або без неї ). При діареї 4 ступеня,нейтропенії 3 – 4 ступеня (кількість нейтрофілов менше 1 000/мм³),тромбоцитопенії 3 – 4 ступеня (кількість тромбоцитів менше 50 000/мм³),доза оксаліплатину повинна бути знижена на 25%, у доповненні до звичайногозниження дози 5-фторурацилу. Варто враховувати, що в ході клінічних випробувань не було відзначеноалопеції, побічних дій з боку органів слуху, нирок, печінки і серцево-судинноїсистеми. Неврологічна токсичність регресує або зникає більше, ніж у 75% хворихпротягом перших місяців після закінчення лікування. Поява спонтанно оборотної парестезії не вимагає корекції дози. Однак,якщо тривалість і тяжкість неврологічних симптомів більш виражена,рекомендована корекція дози. У пацієнтів зі слабко або помірно вираженою недостатністю функціїпечінки не потрібна корекція режиму дозування. Однак застосування Оксолу невивчалося у хворих з тяжкими порушеннями функції печінки. Застосування препарату в пацієнтів старше 65 років також не вимагаєкорекції режиму дозування. При введенні препарату медичний персонал повинний використовуватизахисний одяг, включаючи звичайні хірургічні рукавички, маску й окуляри. При потраплянні концентрату оксаліплатину, його розчину або розчину дляінфузії на шкіру, слизові оболонки слід негайно і ретельно змити його водою. Відносно всіх предметів, що використовувалися для розчинення,розведення і введення оксаліплатину, слід дотримуватися стандартних прийомівщодо знищення цитотоксичних речовин. Контроль лабораторних показників. Дослідження периферичної крові варто проводити до початку лікування іперед кожним наступним курсом. З великою засторогою застосовувати при гострих інфекційнихзахворюваннях. Використання в педіатрії. Оксаліплатин не застосовують у дітей до 18 років. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Іn vіtro не відзначена зв’язуванняоксаліплатину з білками плазми крові при одночасному застосуванні зеритроміцином, саліцилатами, гранісетроном, паклітакселом, натрієм вальпроатом. При застосуванні оксаліплатину в комбінації з 5-фторурациломвідзначається синергічна цитотоксична дія іn vіtro і іn vіvo. Фармацевтична взаємодія. Не допускається використання ін’єкційного матеріалу, що містить алюміній.Препарат несумісний з лужними розчинами або розчинами, що містять хлориди. Не допускається змішування і застосування одночасно з іншимипрепаратами в одній і тій же інфузійній системі (особливо з 5-фторурацилом і фолієвоюкислотою). Після введення оксаліплатину систему треба промити. Потенціює нейротоксичність інших протипухлинних засобів. Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей,захищеному від світла місці при температурі не вище 25ºС. Не заморожувати.Термін придатності - 2 роки.