Интернет-аптека

+38(0482) 37-66-41

+38(094) 927-63-69

Товаров : 0 шт

На сумму : 0 грн

Онкогем (oncogem) р-р д/ин. 1000мг фл № 1

Онкогем (oncogem) р-р д/ин. 1000мг фл № 1
Код товара 7840
Производитель Cipla (Индия)
Лек. группа: Лекарственные средства
Цена: Н.д.
Уточнить цену
Инструкция и описание Онкогем (oncogem) р-р д/ин. 1000мг фл № 1:
ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосуванняпрепарату ОНКОГЕМ (ONCOGEM) Загальна характеристика: міжнародна та хімічна назви: гемцитабін; 2’-деокси-2’,2’-дифторцитидинмоногідрохлорид (b-ізомер); основні фізико-хімічні властивості: від білого до майже білого кольору порошокабо маса; склад: 1 флакон містить: гемцитабіну гідрохлоридустерильного ліофілізованого, що еквівалентно 200 мг або 1000 мг гемцитабіну; допоміжні речовини: манітол, натрію ацетат, натрію гідроксид. Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготування розчинудля інфузій. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Структурні аналогипіримідину. Код АТС L01B C05. Фармакологічні властивості. Гемцитабін – протипухлинний препарат, щовиявляє цитотоксичну дію, яка обумовлена інгібуванням синтезу ДНК. Препаратметаболізується в клітині до активних дифосфатних і трифосфатних нуклеозидів.Дифосфатні нуклеозиди, що утворилися, по-перше, інгібують дію рибонуклеотидредуктази.Цей фермент каталізує реакції, внаслідок яких у клітині утворятьсядезоксинуклеозидтрифосфати для синтезу ДНК, що призводить до зниження їхконцентрації у клітині. По-друге, одержані при метаболізмі препаратутрифосфатні нуклеозиди активно конкурують за включення в ланцюг ДНК, а такожможуть включатися в РНК. Після вбудовування внутрішньоклітинних метаболітівпрепарату в ланцюг ДНК до її зростаючих ланцюгів додається один додатковийнуклеотид, що призводить до повного інгібування подальшого синтезу ДНК ізапрограмованої загибелі клітини. Фармакокінетика. Після однократної інфузіїпрепарату в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв пік концентрації гемцитабінув плазмі досягається через 3–15 хв після закінчення інфузії. Зв’язуванняпрепарату з білками плазми дуже мале. Обсяг розподілу його в тканинах невеликийі складає в середньому 11 л/м2. Препарат метаболізується в клітинахпечінки, нирок, крові та інших тканин організму ферментом цитидиндеаміназоюпоетапно, до утворення неактивного урацилового метаболіту. В процесівнутрішньоклітинного метаболізму утворяться активні дифосфатні і трифосфатнінуклеозиди. Внутрішньоклітинна концентрація нуклеозидів зростає пропорційноконцентрації препарату в плазмі. При досягненні рівноважної концентраціїгемцитабіну в плазмі більше 5 мкг/мл внутрішньоклітинна концентраціянуклеозидів більше не зростає. Після інфузійного введення протягом 30 хвгемцитабіну в дозі 1 г/м2 концентрація в плазмі буде приблизно 5-4мкг/мл протягом 1,5 год, що забезпечить достатню концентрацію нуклеозидіввсередині клітини. Внутрішньоклітинні метаболіти в плазмі і сечі невиявляються. Препарат виводиться переважно у вигляді урацилового метаболіту (восновному із сечею, менше 1% – з калом); у незміненому вигляді із сечеювиводиться 1% від дози. Період напіврозпаду становить майже 17 хв. Прибагаторазовому введенні цей показник трохи зростає. У жінок кліренс препаратутрохи нижчий, ніж у чоловіків. Дослідження кінетики препарату у хворих знирковою або печіночною недостатністю не проводилися. Очікується, що призниженій функції нирок в організмі може накопичуватись неактивний метаболіт. Показання для застосування. – Недрібноклітинний рак легенів (ІІІ-IV стадії): терапія першої лініїпри локально прогресуючому або метастазуючому процесі (як монотерапія або вкомбінації з цисплатином). – Карцинома підшлункової залози (локальнопрогресуюча або метастазуюча, у тому числі в разі резистентності дофлуороурацилу). Спосіб застосування та дози. Препарат призначений тільки длявнутрішньовенного введення. При недрібноклітинному раку легені при монотерапіїОнкогем вводять внутрішньовенно крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30хв 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів з наступною тижневою перервою. Післяцього повторюють аналогічні 4-тижневі цикли. У разі комбінованої терапіїОнкогем вводять внутрішньовенно крапельно в дозі 1,25 г/м2 у 1-й та8-й дні кожного 21-денного циклу або в дозі 1 г/м2 у 1-й, 8-й і 15-йдні кожного 28-денного циклу з подальшим введенням цисплатину в дозі 100 мг/м2. При карциномі підшлункової залози Онкогемвводять внутрішньовенно крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв 1 разна тиждень протягом 7 тижнів з наступною тижневою перервою. При наступнихциклах інфузію препарату проводять 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів знаступною тижневою перервою. У хворих, які одержують Онкогем, передкожним введенням необхідно контролювати кількість тромбоцитів, лейкоцитів ігранулоцитів у крові. В разі розвитку гематологічної токсичності дозу Онкогемуможна зменшити чи відкласти її введення відповідно до такої схеми: Абсолютна кількість гранулоцитів (x106/л) Кількість тромбоцитів (x106/л) % від попередньої дози ≥ 1000 і ≥ 100 000 100 500–999 або 50 000–99 000 75 < 500 або < 50 000 Відкласти введення Для виявлення негематологічної токсичності необхідно проводитирегулярне обстеження пацієнта і контролювати функції печінки і нирок. Залежновід ступеня токсичності дозу можна зменшувати в ході кожного циклу або зпочатком нового циклу поступово. Рішення про відстрочку чергового введенняпрепарату має базуватися на клінічній оцінці лікарем динаміки токсичнихпроявів. Даних, що дозволяють припустити необхідність корекції дози у пацієнтівлітнього віку, немає, хоча кліренс гемцитабіну і період напіввиведення з вікомзмінюються. Правила приготування розчину для інфузій. Для розведення препарату використовують тільки 0,9% розчин натріюхлориду для ін’єкцій без консервантів. Якщо флакон містить 200 мг препарату, вміст флакону розводять у 5 мл0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій. Для розчинення 1000 мг препаратувміст флакону розводять у 25 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій.Флакони струшують до повного розчинення ліофілізованого порошку. Максимальнаконцентрація гемцитабіну після приготування розчину не повинна перевищувати 40мг/мл. У розчинах з концентрацією гемцитабіну більше 40 мг/мл можливе неповнерозчинення препарату. Приготовлений розчин гемцитабіну, що містить відповіднудозу препарату, перед внутрішньовенним введенням розводять додатково достатньоюкількістю 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій до концентрації як мінімум0,1 мг/мл. Перед введенням необхідний візуальний контроль приготовленого розчинуна наявність механічних домішок і зміни кольору. Щойно приготовлений розчин залишаєтьсястабільним протягом 24 год при температурі 20–25 ºС. Готовий розчин нерекомендується зберігати в холодильнику через можливу кристалізацію. Запобіжні заходи під час роботи з препаратомОнкогем. При роботі із зазначеним препаратом, як іпри роботі з іншими протипухлинними препаратами, необхідно дотримуватисяобережності. Готувати розчини для інфузій треба у спеціально призначеному дляцього приміщенні з дотриманням асептичних умов. Необхідно користуватисязахисними рукавичками та уникати контакту препарату зі шкірою та слизовимиоболонками. У разі потрапляння препарату на слизові оболонки їх необхідноретельно промити водою, при потраплянні на шкіру – промити водою з милом. Побічна дія. З боку системи кровотворення: анемія, лейкопенія,тромбоцитопенія. З боку травної системи: нудота, блювання,анорексія, діарея, стоматит, підвищення рівня печінкових ферментів у сироватцікрові. З боку сечовидільної системи: протеїнурія,гематурія; у поодиноких випадках – симптоми, подібні до гемолітичногоуремічного синдрому. Лікування Онкогемом варто припинити при появі перших ознакмікроангіопатичної гемолітичної анемії, таких як різке зниження рівнягемоглобіну із супутньою тромбоцитопенією і збільшенням показників білірубіну,креатиніну, сечовини та/або ЛДГ у сироватці крові. Ниркові порушення можутьбути необоротними навіть після припинення лікування (може знадобитисяпроведення гемодіалізу). Дерматологічні реакції: шкірні висипання, щосупроводжуються свербежем, часткова алопеція. З боку дихальної системи:задишка; рідко – бронхоспазм, інтерстиціальна пневмонія, набряк легенів,респіраторний дистрес-синдром. При виникненні даних симптомів лікуваннягемцитабіном слід припинити. З боку серцево-судинної системи: периферичнінабряки; в поодиноких випадках – артеріальна гіпотензія. З боку організму загалом: грипоподібнісимптоми, такі як: лихоманка, головний біль, озноб, міалгія, астенія; можливікашель, риніт, нездужання, підвищене потовиділення. Алергічні реакції: рідко – анафілактичніреакції. Протипоказання. Вагітність, період лактації, гіперчутливість добудь-якого компонента препарату. Немає достатнього клінічного досвіду щодоефективності і безпечності застосування Онкогему для лікування дітей. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Лікарська взаємодія препарату Онкогем неописана. Передозування. Передозування проявляється посиленням токсичноїдії. Клінічно припустима токсичність спостерігалася при введенні Онкогему в однократнихдозах до 5,7 г/м2 внутрішньовенно протягом 30 хв кожні 2 тижні. Вразі підозри на передозування пацієнту необхідно забезпечити постійнийлікарський контроль, включаючи контроль формули крові. При необхідностіпоказане проведення симптоматичної терапії. Антидот гемцитабіну невідомий. Особливості застосування. З обережністю призначають препаратпацієнтам з порушенням процесів кровотворення. Попереднє лікуванняцитотоксичними препаратами збільшує частоту і ступінь вираженості лейкопенії ітромбоцитопенії. Зменшення кількості лейкоцитів та/або тромбоцитів можевідбуватися і після відміни препарату. При застосуванні препарату регулярноздійснюють контроль показників периферичної крові. Онкогем з обережністюпризначають хворим з порушенням функції печінки та/або нирок, при цьомуперіодично контролюють їх функціональний стан (рівень активності трансаміназ,креатиніну, сечовини). Жінкам дітородного віку необхідно застосовуватиефективні заходи контрацепції. Пацієнтам, які проходять курс лікування Онкогемом,слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що вимагаютьпідвищеної уваги і швидкості психічних і рухових реакцій. Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці,при температурі не вище 25 0С. Не зберігати в холодильнику. Термін придатності – 2 роки.