Интернет-аптека

+38(0482) 37-66-41

+38(094) 927-63-69

Товаров : 0 шт

На сумму : 0 грн

Оксалиплатин (oxaliplatin) пор.д/инф. по 50 мг №1

Оксалиплатин (oxaliplatin) пор.д/инф. по 50 мг №1
Код товара 7776
Производитель Ebewe Pharma (Австрия)
Лек. группа: Лекарственные средства
Цена: Н.д.
Уточнить цену
Инструкция и описание Оксалиплатин (oxaliplatin) пор.д/инф. по 50 мг №1:
ІНСТРУКЦІЯ для медичногозастосування препарату ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin) Загальна характеристика: міжнароднаназвa: oxaliplatin; основні фізико-хімічні властивості: порошок лиофілізований білого кольору; склад: 1 мл готового розчину містить 5 мг оксаліплатину; допоміжні речовини: лактози моногідрат. Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготування розчину дляінфузій. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Код АТС L 01XA03. Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Протипухлинний препарат,похідне платини, у молекулярній структурі якого атом платини утворює комплекс зоксалатом і 1,2-діаміноциклогексаном. Активна речовина є енантіомером.Оксаліплатин виявляє широкий спектр цитотоксичної дії in vitro і протипухлинноїдії in vivo у різних моделях пухлин. Також виявляє активність in vitro та invivo на різних моделях, стійких до цисплатину. Механізм дії обумовленийвзаємодією оксаліплатину з ДНК шляхом утворення між- та внутрішньоспіральнихланцюгів і пригніченням синтезу ДНК. Фармакокінетика. Розподіл і метаболізм. In vivo оксаліплатин активнобіотрансформується і не виявляється в ультрафільтраті плазми вже до кінця або2-годинного введення в дозі 130 мг/м2, при цьому 15% уведеної дозиміститься в крові, а інші 85% швидко розподіляються по тканинах (або виводятьсяіз сечею). Платина зв’язується з альбуміном плазми. Виведення Виводитьсяіз сечею протягом перших 48 год. До п’ятого дня близько 54% усієї дозивиявляється в сечі і менше 3% — у калі. Фармакокінетика в особливих клінічнихвипадках Значне зниження кліренса з 17,55±2,18 л/год до 9,95±1,91 л/годспостерігалося при нирковій недостатності разом зі статистично значнимзменшенням Vd з 330±40,9 до 241±36,1 л. Вплив значного зниженняниркової функції на кліренс платини не вивчений. Показання длязастосування. - Метастазуючийколоректальний рак (як монотерапія); Метастазуючий колоректальний рак (у складікомбінованої терапії в поєднанні з фторопіримідинами); Спосіб застосування та дози. Оксаліплатин призначають тільки дорослиму вигляді внутрішньовенних інфузій протягом 2–6 год. Рекомендована дозастановить 130 мг/м2 1 раз у 3 тижні або 85 мг/м2 1 раз у2 тижні. При застосуванні в комбінації з фторпіримідинами Оксаліплатинварто вводити раніше, ніж фторпіримідини. Дозу препарату коригують залежно відчутливості пухлини до нього. При застосуванні Оксаліплатину не потрібнепроведення гіпергідратації. У пацієнтів з нирковою недостатністю (КК30–57 мл/хв) можливе застосування Оксаліплатину в рекомендованій дозі 130 мг/м21 раз у 3 тижні без погіршення функції нирок або збільшення токсичності. Якщо парестезія без функціональних порушень триває аж до наступногоциклу, то наступна доза Оксаліплатину повинна бути скорочена з 85 до 65 мг/м2(метастатичне лікування) або 75 мг/м2 (допоміжне лікування). При 4 стадії діареї, 3 - 4 стадії нейтропенії ( кількість нейтрофілів< 1,0Х109/л), 3 - 4 стадії тромбоцитопенії ( кількістьтромбоцитів < 50 Х 109/л) доза оксаліплатину повинна бути зниженаз 85 мг/м2 до 65 мг/м2 ( з метою лікування метастазів)або до 75 мг/м2 (в якості допоміжного лікарського засобу), а такожпотрібно зниження дози 5-флюоруацилу. Правила готування і введення розчину. Длярозчинення препарату застосовуються такі розчинники: вода для ін’єкцій або 5%розчин глюкози. Оксаліплатин 100 мг: 20 мл або 40 мл розчинника додають уфлакон для одержання розчину оксалиплатину з концентрацією 2,5 мг/мл або 5,0мг/мл. Оксаліплатин 50 мг: 10 мг або 20 мг розчинника додають у флакон дляодержання розчину оксалиплатину з концентрацією 2,5 мг/мл або 5,0 мг/мл. Для готування інфузійного розчину отриманий розчин розбавляють 5%розчином глюкози до об’єму 250–500 мл. При приготуванні і введенні розчину неможна застосовувати матеріали, що містять алюміній. Розчин не можна застосовуватинерозведеним. Розчин не можна змішувати із сольовими (лужними) розчинами аборозчинами, що містять хлориди. Розчин не можна змішувати і призначати одночасноз іншими препаратами в одній і тій же інфузійній системі (особливо з5-фторурацилом і фолієвою кислотою). Після введення Оксаліплатину систему вартопромити. Розчин з ознаками випадіння осаду не можна застосовуватися надалі інеобхідно знищити. Побічна дія. З боку системи кровотворення: при застосуванні увигляді монотерапії можливі анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія,тромбоцитопенія, що сягають іноді III-го або IV-го ступеня. При застосуванніОксаліплатину в комбінації з 5-фторурацилом підвищується ризик розвиткунейтропенії і тромбоцитопенії. З боку системи травлення: при застосуванні увигляді монотерапії можливі нудота, блювання, діарея. При застосуванніОксаліплатину в комбінації з 5-фторурацилом частота цих побічних ефектів значнопідвищується. З боку ЦНС і периферичної нервової системи: часто — периферичнінейропатії, що характеризуються парестезією кінцівок; можуть супроводжуватисясудомами, дизестезією періоральної ділянки або верхніх відділів дихальнихшляхів (що може симулювати клінічну картину оборотного ларингоспазму) і ШКТ.Поява таких симптомів часто обумовлена впливом холоду. Парестезія, в основному,регресує між курсами лікування, однак може набувати постійного характеру іспричиняти функціональні порушення, звичайно, після перевищення загальної дози800 мг/м2 (6 курсів). Інші: в окремих випадках — підвищеннятемператури, шкірні висипання. Протипоказання. Оксаліплатин протипоказаний таким пацієнтам: пацієнтам, у яких в історії хвороби спостерігалися випадкигіперчутливості до оксаліплатину; пацієнткам, що годують груддю; пацієнтам, що мають ослаблення спинного мозку до початку першого курсу,показником чого є вихідний рівень нейтрофілів ‹ 2 Х 109/ і/аборівень тромбоцитів ‹100 Х 109/1; пацієнтам, що мають периферичну сенситивну нейропатію з функціональнимпорушенням перед проходженням першого курсу; пацієнтам, що мають серйозну форму ниркової функціональноїнедостатності (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв); дитячий вік. Передозування. Симптоми: у випадку передозування можливе посилення описаних побічних ефектів.Лікування: гематологічний контроль; проводять симптоматичну терапію. Антидот єневідомим. Особливості застосування: Оксаліплатин необхідно застосовувати тільки в спеціальних онкологічнихвідділеннях і тільки під наглядом досвідченого лікаря з лікування онкологічнихзахворювань. У зв’язку з недостатністю інформації щодо безпеки застосуванняпрепарату у пацієнтів із середньою формою ниркової недостатності, застосуванняоксаліплатину повинен відбуватися після проведення оцінки переваги і ризику дляпацієнта. У такій ситуації стан ниркової функції повинна бути під пильнимконтролем, і проводитися регулювання дози відповідно до рівня токсичності. Пацієнти, які в історії хвороби мають алергічну реакцію на компонентиплатини, повинні бути під наглядом щодо прояву алергічних симптомів. У випадкуреакції гіперчутливості на оксаліплатин уливання повинне бути негайно припиненеі проведене відповідне симптомам лікування. Провокаційна проба оксаліплатинупротипоказана. У випадку виходу рідини із судин тканини уливання повинне бутиприпинене і проведене звичайне місцеве симптоматичне лікування. Неохідно ретельно проводити спостереження за неврологічною токсичністюОксаліплатину, особливо при застосуванні з іншими лікарськими засобами зіспецифічною неврологічною токсичністю. Неврологічне дослідження повиннепроводиться перед кожним застосуванням і після його завершення. Пацієнтам, що мають гостру гортанно-глоткову дизестезію (розладчутливості), уливання Оксаліплатину повинне проводитися після 6 годинної перерви. При виникненні неврологічних симптомів (парестезії, дизестезії)рекомендуються такі види регулювання дози Оксаліплатину, що базуються натривалості і серйозності симптомів, що виникли: - якщо симптоми тривають більше семи днів і характеризуються заподіяннямзанепокоєння, наступна доза Оксаліплатину повинна бути скорочена з 85 до 65мг/м2 (метастатичне лікування) або 75 мг/м2 (допоміжнелікування); - якщо парестезія з функціональними порушеннями триває аж до наступногоциклу, застосування Оксаліплатину повинне бути припинене; - якщо після припинення проведення терапії Оксаліплатином вищевказанісимптоми зменщуються, то може розглядати можливість поновлення терапії. Пацієнти повинні бути поінформовані про можливості появи постійнихсимптомів периферичної сенсорної невропатії після закінчення лікування.Локалізована помірна парестезія або парестезія, що впливає на функціональнуактивність, може тривати до трьох років після припинення лікування придопоміжному лікуванні. Зневоднювання, паралітична кишкова непрохідність, закупорка кишок,зниження вмісту калію в крові (гіпокаліємія), метаболічний ацидоз можуть статипричиною сильної діареї/блювання, особливо при комбінуванні застосуванняОксаліплатину з 5-флюороурацилом. В окремих випадках спостерігався панкреатит. Вагітність і годування груддю. На даний момент інформація про безпеку вживання препарату вагітнимижінками відсутня. Відповідно до попередніх результатів клінічних іспитів, існуєможливість того, що Оксаліплатин може мати летальний або тератогенний вплив налюдський плід при застосуванні дози, що рекомендується. Таким чином, препаратне рекомендується приймати під час вагітності і рішення щодо застосуванняОксаліплатину повинне прийматися з урахуванням ризику для плоду і на розсудлікаря. Виділення з грудного молока не вивчалося. Годування груддюпротипоказане при проведенні терапії Оксаліплатином. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. У пацієнтів, що одержали одиничну дозу Оксалиплатину 85 мг/м2відразу ж після застосування 5-флюороурацилу, будь-яких змін впливу на5-флюороурацил не спостерігалося. При проведенні досліджень in vitro вплив таких речовин, як еритроміцин,саліцилова кислота, гранісетрон, паклитаксел і натрієвий вальпроат назв’язування білків плазми не спостерігався. Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступномудля дітей місці, при температурі від 2 0С - 8 0С. Термін придатності – 18 місяців. Зберігати в оригінальній упаковці з метоюзапобігання проникнення сонячного світла. Не використовувати після закінчення термінупридатності, зазначеного на флаконі.